Name

วิธีแยกชื่อและนามสกุลจากข้อมูลด้วย Excel

Excel เป็น Software ที่ใช้งานได้หลากหลายตัวอย่างการตั้งค่าและเพิ่มเติมฟังก์ชันต่างๆ เพื่อสร้างรูปแบบและจัดรูปแบบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากมาย เป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกงานในหลายๆ อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่ สำหรับบทความนี้ เราจะแนะนำ วิธีการแยกชื่อและนามสกุลจากข้อมูลด้วย Excel

Excel มีฟังก์ชันที่สามารถใช้แยกข้อมูลชื่อและนามสกุลได้ โดยใช้สูตร CONCATENATE และ Text to Column ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ช่วยจัดการแก้ไขข้อมูลและแยกค่าออกจากเซลล์ใน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการแยกชื่อและนามสกุลจากข้อมูลด้วย Excel มีดังนี้

1. สร้างสูตร CONCATENATE

สูตร CONCATENATE เป็นฟังก์ชันใน Excel ที่ช่วยรวมข้อความจากเซลล์หลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างข้อความใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับชื่อและนามสกุลของผู้ใช้งานได้

ขั้นตอนการสร้างสูตร CONCATENATE คือ

– เลือกเซลล์ที่ต้องการนำมาเชื่อมกันเป็นชื่อและนามสกุล

– ใช้สูตร CONCATENATE โดยเขียนตัวอักษร CONCATENATE ตามด้วยวงเล็บ () และใส่เลขเซลล์ที่ต้องการนำมาผสมกัน เช่น = CONCATENATE(F2,” “, G2)

– กด Enter เพื่อทำการสร้างสูตร CONCATENATE สำหรับชื่อและนามสกุล

2. ใช้สูตร Text to Column ใน Excel

สูตร Text to Column เป็นฟังก์ชันที่ช่วยแยกข้อมูลกรุ๊ป หรือกลุ่มข้อมูล ที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันเป็นคอลัมน์ที่แตกต่างกัน โดยใช้ข้อกำหนดที่ผู้ใช้งานต้องการ อย่างไรก็ตาม สูตร Text to Column นี้ สามารถจัดการลักษณะข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายๆ แล้วควบคู่กับ CONCATENATE แล้วเราก็สามารถแยกข้อมูลชื่อและนามสกุลออกจากข้อมูลที่ผสมกันได้

ขั้นตอนการใช้สูตร Text to Column คือ

– เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลชื่อและนามสกุลที่ผสมกัน โดยคลิกที่เลขเซลล์

– เปิดฟังก์ชัน Text to Column จากเมนู Data Tab และเลือก Delimited

– ตั้งค่า Delimiter ที่แยกข้อมูล ในที่นี้เราจะใช้ Delimiter ของ Space

– กดลงไปที่ Preview และตรวจสอบความถูกต้องของตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกแยกผ่านฟังก์ชัน Text to Column ได้อย่างถูกต้อง

– กด Finish เพื่อทำการแยกข้อมูลชื่อและนามสกุลแล้วบันทึกข้อมูล

สองขั้นตอนดังกล่าว เป็นวิธีง่ายๆ และประหยัดเวลาในการแยกชื่อและนามสกุลจากข้อมูล ด้วย Excel และสามารถนำไปใช้กับข้อมูลมากมายในการจัดการข้อมูลต่างๆ ในองค์กร การใช้งานฟังก์ชัน Text to Column จะช่วยควบคุมการจัดการข้อมูลในลักษณะที่ต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุด

เมื่อเราใช้สูตร CONCATENATE และ Text to Column ใน Excel เราจะสามารถบันทึกเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลชื่อและนามสกุลได้อย่างมากมาย การแยกชื่อและนามสกุลจากข้อมูลด้วย Excel เป็นเพียงเทคนิคง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้สร้างรูปแบบและจัดรูปแบบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไม่ต้องวิชาชีพ นอกจากนี้การใช้ Excel ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้งานในหลายๆ โดเมนอาชีพ ที่ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอันสูงสุด

Jameson Hunter

Xin chào, tôi là Jameson Hunter, một chuyên gia chia sẻ kiến thức và nhà sáng tạo nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi sinh ngày 14/05/1989 tại Đà Nẵng, và tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi đam mê giải đáp và review các sản phẩm, dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và luôn cố gắng chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho cộng đồng. Cảm ơn vì đã đọc giới thiệu của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button