Q&A

ทุกขสมุทัย อริยสัจ มี ลักษณะแตกต่างกันยังไง?

ทุกขสมุทัย อริยสัจ เป็นหนึ่งในประเพณีที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยในทุกภาคของประเทศ ประเพณีนี้มีทั้งหมด 9 อนาคติ ซึ่งแต่ละอนาคติมีลักษณะเฉพาะตามภูมิภาคและวัตถุประสงค์ที่ต่างกันไป

1. ทุกขสมุทัยแห่งแรก เป็นการบูชาเทพทั้งหลายที่เป็นผู้ครอบครองหน้าที่คุ้มครองมนุษย์

ทุกขสมุทัยแห่งแรกเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อบูชาเทพทั้งหลายที่รับผิดชอบการคุ้มครองผู้คน โดยทุกขสมุทัยนี้จะมีการเตรียมตัวเล่นดนตรีและร้องเพลง เมื่อทุกขจบการแห่งแรกเรียบร้อยจะมีการแบ่งสิ่งของที่ใช้ในการบูชาฯพลายมือแล้วทิ้งไว้บริเวณที่ชุมชนเคยเปิดการแห่งหลังจากนั้น

2. ทุกขสมุทัยสอง เป็นการเพิ่มพูนดวงตามวัสดุเทียมตราชนะที่ต่างกันของกลางแจ้ง

ทุกขสมุทัยสองจะมีการเตรียมตัวเพื่อบูชาเทพทั้งหลายที่รับผิดพลาดงานต่าง ๆ เช่น งานเกี่ยวข้าว เพาะปี กำช่าย ปลูกถั่ว การถูผ้า เป็นต้น และลักษณะเฉพาะของทุกขสมุทัยนี้คือการเพิ่มพูนดวงตามวัสดุเทียมตราชนะที่ต่างกันของกลางแจ้ง

3. ทุกขสมุทัยสาม เป็นการแสดงความชื่นชมอาวุธและยศของทหาร

ทุกขสมุทัยสามเป็นการแสดงความชื่นชมอาวุธและยศของทหาร พิธีนี้จะมีการเตรียมตัวเล่นดนตรีและร้องเพลง เมื่อทุกขจบการแห่แต่ละหมู่จะเข้าเล่นและเต้นรอบชิมช้ำ เพื่อแสดงความรับใช้ทั้งหมดและยกย่องทหารที่ปกครองเมือง

4. ทุกขสมุทัยสี่ เป็นการฉลองวันพิธีสวนสรวงและตกปลา

ทุกขสมุทัยสี่ จะเป็นการฉลองวันพิธีสวนสรวงและตกปลา โดยชาวบ้านจะนำทั้งตรังตากับเครื่องเทศมาปลูกบริเวณน้ำตก หรือบริเวณที่ราบแล้วมีน้ำขัง หลังจากนั้นจะนำเครื่องเทศมาตกปลา และสิ่งของที่ได้ขึ้นบ้านหรือที่ทำให้กิน

5. ทุกขสมุทัยห้า เป็นการฉลองวันหลังคาของวัดและผู้ผลิตสินค้าศาสนาต่าง ๆ

ชื่อเต็มของทุกขสมุทัยห้า คือ “ทุกขสมุทัยแห่งกางเตย” โดยจะส่งผลให้ได้ในวันหนึ่งเดือนเครื่องยนต์ พิธีนี้จะช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าศาสนาต่าง ๆ มีการพัฒนาลูกค้าใหม่ โดยผู้ผลิตจะนำสินค้าศาสนาของตนมาจัดขายและแสดงสินค้าศาสนาต่าง ๆ หลังจากพิธีจบขึ้นแต่ละหมู่จะได้ทำการต่อวัตถุไว้ที่วัดพร้อมกับให้เลือกซื้อและซื้อสินค้าศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อการไหว้ครองคลังแก่เจ้าพ่อคู่ขนาด 1 หรือ 2 บาท และเป็นการบริจาคเงินไปสนับสนุนการศึกษา ส่วนทฤษฎีพื้นฐานของทุกขสมุทัย หลักผู้เรียนกันมาก่อน คือ สปีชีส์จะแบ่งหมวดหมู่ตามสงครามของพวกพิชิตตนเข้าเมืองและต่อสู้กับผู้ล้างชื่อกลุ่มอื่น ๆ

6. ทุกขสมุทัยหก เป็นการเฉลิมฉลองเข้านิมิตกรรม

ทุกขสมุทัยหกเป็นการเฉลิมฉลองเข้านิมิตกรรม ซึ่งโดยภาพรวมมีการบูชาเทพทั้งหลายที่รับผิดชอบการคุ้มครอง หรือเป็นของดีในชีวิตของคน บางหมู่อาจมีการนำหลงมหาสมุทรขึ้นมาเที่ยว

7. ทุกขสมุทัยเจ็ด เป็นการรวมตัวกันชาวไทยและชาวลาว

ทุกขสมุทัยเจ็ดเป็นการรวมตัวกันชาวไทยและชาวลาว โดยพิธีนี้จะมีการจัดขึ้นในภูมิภาคอัมพวา จังหวัดหนองหาน หนองคาย และสกลนคร โดยการจัดงานนี้จะมีการซื้อ-ขายพืชผลดอกไม้รวมทั้งผ้าไหมลาวที่โด่งดังกันแพ่งและสีสันสดใส

8. ทุกขสมุทัยแปด เป็นการบูชาเทพเจ้าเมืองและบริษัท

ทุกขสมุทัยแปดเป็นการบูชาเทพเจ้าเมืองและบริษัท โดยมีการนำพิธีบูชาเครื่องต่างๆมาขอวิศวกร และเข้าเยี่ยมถ่ายภาพที่ขุดหลุมหิน

9. ทุกขสมุทัยเก้า เป็นการร่วมงานกับชาวเมืองและเทศบาล

ทุกขสมุทัยเก้าเป็นการร่วมกับชาวเมืองและเทศบาล ซึ่งจะมีการเตรียมตัวเล่นดนตรีและร้องเพลง เมื่อทุกขจบการแห่แต่ละหมู่จะได้ไปในวัดกันเพื่อบูชาเทพเจ้าและเปิดพิธีแรกครั้งที่ต่างกันออกไป ในท้าวต่อจะมีการซื้อการไหว้ครองคลังแก่เจ้าพ่อห่าขนาด 1 หรือ 2 บาทผ่านการบริจาคเงินไปสนับสนุนการศึกษาอื่น ๆ

Jameson Hunter

Xin chào, tôi là Jameson Hunter, một chuyên gia chia sẻ kiến thức và nhà sáng tạo nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi sinh ngày 14/05/1989 tại Đà Nẵng, và tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi đam mê giải đáp và review các sản phẩm, dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và luôn cố gắng chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho cộng đồng. Cảm ơn vì đã đọc giới thiệu của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button