Q&A

สาร ซีเซียม 137 คือ อะไร? ความหมายและผลกระทบที่เกิดขึ้น

สาร ซีเซียม 137 คือ อะไร? ความหมายและผลกระทบที่เกิดขึ้น

สาร ซีเซียม 137 (Cesium-137) เป็นรังสีที่เป็นผลจากการแตกตัวของนิวเคลียร์ ซึ่งเกิดมาจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ หรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสารซีเซียม 137 จะขึ้นอยู่กับปริมาณของรังสีที่ส่งออกมา และปริมาณที่เราได้รับเข้าสู่ร่างกาย สารซีเซียม 137 มักจะถูกนำไปใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ และแพทย์นิวเคลียร์ เช่น ในการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ และในการฉายรังสีเพื่อเป็นยาเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสารซีเซียม 137 สามารถส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในระยะยาว โดยเฉพาะการส่งผลกระทบที่สำคัญที่สุดคือการที่สารซีเซียม 137 กระจายไปตามอากาศและน้ำ โดยตัวสารซีเซียม 137 สามารถซึมจากดินเข้าไปในพืช เช่น อ้อย เป็นต้น ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนและสัตว์ จนกลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การสัมผัสสารซีเซียม 137 อาจเกิดอันตรายต่อผิวหนังโดยตรง ถ้าสารซีเซียม 137 เป็นในรูปของผงหรือเม็ดเล็กๆ โดยเฉพาะเมื่อพวกมันถูกในลมหรือถูกขยับ โดยอาจเกิดผื่นแดงบริเวณผิวหนังและสิ่งแวดล้อม การรักษาต่อไปอาจต้องใช้การให้ยากลุ่มสเตียรอยด์

หากมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารซีเซียม 137 เช่น หลังจากเหตุการณ์นิวเคลียร์ หรือมีเครื่องรังสีใกล้เคียง จะสามารถป้องกันได้โดยการใส่เสื้อผ้ากันรังสี และเครื่องมือป้องกันรังสี ซึ่งอาจมีจำหน่ายในร้านขายอุปกรณ์ต่างๆ

FAQs (ถามตอบ)

Q: สารซีเซียม 137 มีอยู่ในอาหารหรือไม่?
A: สารซีเซียม 137 อาจเกิดจากการสัมผัสกับพืช แต่ความน้อยมากๆ โดยปกติแล้วไม่มีอยู่ในอาหาร

Q: สารซีเซียม 137 จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่?
A: การสัมผัสสารซีเซียม 137 อาจเกิดความเสี่ยงต่อผิวหนัง ซึ่งจะทำให้เกิดผื่นแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อเราได้รับปริมาณมากของรังสีที่ส่งออก เช่นตอนเกิดเหตุการณ์นิวเคลียร์ หรือหลังจากจัดเลี้ยงเครื่องรังสี

Q: ถ้ามีความเสี่ยงที่จะได้รับสารซีเซียม 137 เราจะต้องทำอย่างไร?
A: หากมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารซีเซียม 137 เช่น หลังจากเหตุการณ์นิวเคลียร์ หรือมีเครื่องรังสีใกล้เคียง จะสามารถป้องกันได้โดยการใส่เสื้อผ้ากันรังสี และเครื่องมือป้องกันรังสี ซึ่งอาจมีจำหน่ายในร้านขายอุปกรณ์ต่างๆ

Jameson Hunter

Xin chào, tôi là Jameson Hunter, một chuyên gia chia sẻ kiến thức và nhà sáng tạo nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi sinh ngày 14/05/1989 tại Đà Nẵng, và tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi đam mê giải đáp và review các sản phẩm, dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và luôn cố gắng chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho cộng đồng. Cảm ơn vì đã đọc giới thiệu của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button