Q&A

TQM คือ อะไร? แนะนำหลักการทำงานแบบ TQM

TQM คืออะไร?

TQM ย่อมาจาก Total Quality Management ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคการจัดการธุรกิจที่หลายคนคุ้นเคยและใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงสมัยปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นเทคนิคการจัดการที่ถูกใช้กันมากในอุตสาหกรรมการผลิต แต่ TQM สามารถนำมาใช้ได้ในทุกสายงาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมหรือบริการ เป้าหมายหลักของ TQM คือการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการรับประกันคุณภาพสินค้าหรือบริการ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การพัฒนาสินค้าใหม่ และการบริหารจัดการทั่วไป

หลักการทำงานแบบ TQM

การทำงานแบบ TQM มีหลักการทำงานเบื้องต้น โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อดังนี้

1. การตั้งเป้าหมาย: เป็นการกำหนดเป้าหมายและประวัติรับประกันคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยใช้หลักการ SMART ซึ่งเป็นตัวอักษรย่อมาจาก

Specific: เป้าหมายบอกได้ชัดเจนและมีขอบเขตการใช้งานจำกัด
Measurable: เป้าหมายต้องมีเกณฑ์วัดที่ชัดเจน
Achievable: เป้าหมายต้องสามารถทำได้จริง
Realistic: เป้าหมายต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและสภาพแวดล้อมในขณะนั้น
Time-bound: เป้าหมายต้องกำหนดเวลาให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถติดตามผลได้

การตั้งเป้าหมายนี้จะช่วยให้ทีมงานเข้าใจและรู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้สามารถทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การวิเคราะห์ปัญหา: เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและมองหาวิธีแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม การวิเคราะห์ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจให้ดีขึ้น

3. การออกแบบแผน: เป็นการออกแบบแผนการทำงานที่ชัดเจน โดยรวมถึงการกำหนดวงเงินงบประมาณ การตั้งเป้าหมายแต่ละตัวและการกำหนดกิจกรรมการสนับสนุนการทำงาน แผนที่ดีนี้สามารถช่วยให้ทีมงานวางแผนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การดำเนินการ: เป็นการทำงานตามแผนและระบบที่กำหนดไว้บนขั้นตอนก่อนหน้า การดำเนินการควรทำตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง โดยพึงตระหนักถึงคุณภาพของผลงานและการรักษาประสิทธิภาพของทีมงาน

5. การตรวจสอบ: เป็นการตรวจสอบและประเมินสถานะของการทำงาน เพื่อให้ทีมงานมองเห็นความพร้อมและจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

FAQs

Q: TQM คืออะไร?
A: TQM ย่อมาจาก Total Quality Management ซึ่งเป็นการจัดการธุรกิจให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการรับประกันคุณภาพสินค้าหรือบริการ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การพัฒนาสินค้าใหม่ และการบริหารจัดการทั่วไป

Q: หลักการทำงานแบบ TQM มีอะไรบ้าง?
A: หลักการทำงานแบบ TQM มี 5 หัวข้อ คือ การตั้งเป้าหมาย, การวิเคราะห์ปัญหา, การออกแบบแผน, การดำเนินการ, และการตรวจสอบ

Q: ทำไม TQM ถึงสำคัญ?
A: TQM เป็นเทคนิคการจัดการที่สามารถทำให้ธุรกิจมีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การนำเทคนิคการจัดการเหล่านี้มาใช้ยังช่วยให้การแข่งขันของธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

Q: ใครสามารถใช้ TQM ได้?
A: TQM เป็นเทคนิคการจัดการที่สามารถใช้ในทุกสายงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมหรือบริการ หลักการและองค์ประกอบของ TQM สามารถนำไปใช้ได้กับระบบการจัดการธุรกิจทุกประเภท

Q: TQM มีประโยชน์อะไรบ้าง?
A: TQM มีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ ช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นคง ประสิทธิภาพในการทำงานและตามตรงกับความต้องการของส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การนำเทคนิคการจัดการเหล่านี้มาใช้ยังช่วยให้การแข่งขันของธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย

Jameson Hunter

Xin chào, tôi là Jameson Hunter, một chuyên gia chia sẻ kiến thức và nhà sáng tạo nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi sinh ngày 14/05/1989 tại Đà Nẵng, và tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi đam mê giải đáp và review các sản phẩm, dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và luôn cố gắng chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho cộng đồng. Cảm ơn vì đã đọc giới thiệu của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button