Entertainment

การจัดการกับผู้กระทำความผิดในกลุ่มเยาวชน: พื้นฐานในการตัดสินใจส่วนใหญ่/

การจัดการกับผู้กระทำความผิดในกลุ่มเยาวชน: พื้นฐานในการตัดสินใจส่วนใหญ่

เมื่อเราพูดถึงกลุ่มเยาวชนแล้ว ทุกคนต่างพอใจกับการบอกว่าเป็นเป็นกลุ่มผู้มีพฤติกรรมที่ทำอะไรก็ได้ และอาจมีความคิดที่แตกต่างกับสังคมในบางเรื่อง อย่างไรก็ตาม การจัดการกับผู้กระทำความผิดในกลุ่มเยาวชนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าเด็กและเยาวชนเป็นหนึ่งในกลุ่มที่อ่อนแอและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องการจัดการกับผู้กระทำความผิดในกลุ่มเยาวชน ต้องมาลงศึกษาเรื่องพื้นฐานในการตัดสินใจส่วนใหญ่กัน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน

ในประเทศไทยเราได้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฝึกฝนการแพร่กระจายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของเยาวชนมากมาย อาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2546 กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน พ.ศ. 2544 กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2546 และอื่นๆ ซึ่งการที่เป็นกฎหมายนั้นจะช่วยปกป้องสิทธิและภาระหน้าที่ของเยาวชนได้อย่างเหมาะสม

ที่มาของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน เช่น การเติบโตทางร่างกายและจิตใจ ความเครียดที่เกิดจากการศึกษา การประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิต สภาพแวดล้อมที่ฝังเศร้าหรือมีการใช้ยาเสพติด เป็นต้น การเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ทำให้เยาวชนไม่มีวิธีการแก้ไขและปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ ทำให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็เกิดขึ้น

การจัดการกับผู้กระทำความผิดในกลุ่มเยาวชน

การจัดการกับผู้กระทำความผิดในกลุ่มเยาวชนจะต้องขึ้นกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนนั้นเอง การจัดการนี้จะถูกจัดทำสำหรับแต่ละพฤติกรรมควรพิจารณาว่าควรจัดการในลักษณะใดและมีวิธีการใดในการจัดการ ซึ่งต้องใช้ทั้งภูมิคุ้มกันนิติบัญญัติและยังต้องใช้ทักษะการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ เพื่อช่วยเยาวชนให้เข้าใจและสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนได้

หลักการทั่วไปในการจัดการกับผู้กระทำความผิดในกลุ่มเยาวชน

1. ให้พูดคุยหาสาเหตุของการกระทำความผิด
การพูดคุยและหาสาเหตุของการกระทำความผิดของเยาวชนจะช่วยอธิบายถึงที่มาและสาเหตุของพฤติกรรมของเยาวชนได้อย่างชัดเจน

2. เลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์
การจัดการจะต้องเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์และรูปแบบของการกระทำความผิด

3. จัดการที่เข้มงวด
การจัดการควรเข้มงวดให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่มีการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้พฤติกรรมดังกล่าวกลับกลายเป็นนิสัยไม่เหมาะสมของเยาวชนในอนาคต

4. การใช้ทักษะการปรึกษาและช่วยเหลือ
การใช้ทักษะการพูดคุยและช่วยเหลือเพื่อช่วยเยาวชนให้มีการอกัดกันที่แข็งแรงขึ้นมีศักย์ธรรมจริยาเพิ่มขึ้น

5. การคืนความสมดุลให้กับผู้กระทำความผิด
การคืนความสมดุลให้เยาวชนที่กระทำความผิดทำให้เขามีแรงบันดาลใจในการพัฒนาและปรับตัวของตนเองเพื่อมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึ้นในอนาคต

FAQs

Q: การจัดการกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเยาวชนจะมีผลอย่างไรต่ออนาคตของเยาวชนเหล่านั้น?
A: การจัดการไม่เหมาะสมในพฤติกรรมของเยาวชนจะส่งผลต่ออนาคตของเยาวชนอย่างมาก เช่น มีความเสี่ยงที่จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพิ่มขึ้น เสียช่วงเวลาในการศึกษาและทำงานต่อไป ความเครียดที่เกิดจากการกระทำความผิดต่อสิ่งแวดล้อม และอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตทางจิตวิทยาของเหล่านั้น

Q: การจัดการกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเยาวชนช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจของเยาวชนในการปรับปรุงพฤติกรรมของเขาในอนาคตได้หรือไม่?
A: การจัดการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเยาวชนเป็นการช่วยกระตุ้นความรู้สึกและแรงบันดาลใจในการพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมของเขาในอนาคต การลงโทษหรือสอนวิชาชีพอาจช่วยกระชับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดเพิ่มขึ้นในอนาคตและช่วยในการปฏิบัติต่อกฎหมายในอนาคต

Q: ในกรณีที่เยาวชนแสดงพฤติกรรมที่มีการกระทำความผิดร้ายแรงจะมีการจัดการอย่างไร?
A: กรณีที่เยาวชนแสดงพฤติกรรมที่มีการกระทำความผิดร้ายแรงนั้น เราควรจัดการในลักษณะที่เข้มงวดเพื่อรักษาระเบียบวินัยและป้องกันวางแผนจัดการในทางอำนาจแห่งบังคับบัญชา เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดในอนาคตและพูดคุยกับเยาวชนให้เข้าใจถึงผลที่เกิดจากพฤติกรรมนั้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาและปรับพฤติกรรมของเยาวชนให้เหมาะสมมากขึ้นในอนาคต

Jameson Hunter

Xin chào, tôi là Jameson Hunter, một chuyên gia chia sẻ kiến thức và nhà sáng tạo nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi sinh ngày 14/05/1989 tại Đà Nẵng, và tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi đam mê giải đáp và review các sản phẩm, dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và luôn cố gắng chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho cộng đồng. Cảm ơn vì đã đọc giới thiệu của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button