Life

ฝันว่าได้บวชทำคุณเป็นอย่างไร?

**ฝันว่าได้บวชทำคุณเป็นอย่างไร?**

บวชเป็นการประกอบพิธีทางศาสนาของชาวพุทธ ที่ผู้บวชต้องรับกฎของพระพุทธศาสนาและต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การบวชนั้นมีความสำคัญสูงมากในศาสนาพุทธ เพราะเป็นเหตุผลหลักที่ชาวพุทธจะได้มีโอกาสเข้าถึงศาสนาและแปลงวิถีชีวิตเพื่อเป็นบุคคลที่ดีขึ้น

หากใครฝันว่าได้บวช มีความหมายว่าคุณกำลังมองหาอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณ และต้องการจะขอปรึกษากับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบวช ดังนั้นบทความนี้จึงจะช่วยอธิบายถึงการบวชและขั้นตอนการเตรียมตัวภายในบวช โดยจะมีหัวข้อต่อไปนี้

1. บวชคืออะไร?
2. ขั้นตอนการเตรียมตัวภายในการบวช
3. วิธีการบวช
4. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบวช

**1. บวชคืออะไร?**

การบวชเป็นการเข้ามาในชีวิตผู้บวชโดยเต็มใจชั่วคราวหรือถาวรโดยสมบัติและหย่านิทานจากการเป็นบุคคลทั้งหมด การเข้ามาในชีวิตผู้บวชจะต้องรับกฎของพระพุทธศาสนาและต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยการบวชจะทำในวัยในที่สามารถทำสาริกาศได้ เช่น วัย 20 ปีขึ้นไป ซึ่งอายุนี้ในการประกอบพิธีบวชเงินทุนของผู้บวชจะเป็นเอกสารยืนยันความสมบูรณ์ครบรอบสูงสุดของชีวิตเป็นเวลา 7 วันและบวชเข้ามารับหน้าทีระหว่างวัดชนะจันทร์และวัดกลางดินแดง ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดนครปฐม

การบวชนั้นจะมีการกล่าวขอบัญชาพุทธาวาสเป็นหลัก โดยจำเป็นต้องมีผู้สักการะเป็นเจ้านั่งขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวขอบัญชาพุทธาวาสก่อนการบวช และการบวชนั้นเองไม่เหมือนกับการเข้าสมาธิหรือทำใจให้เงียบนิ่งแต่จะกระทำการตามกฎของพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระเบียบ

**2. ขั้นตอนการเตรียมตัวภายในการบวช**

การเตรียมตัวภายในการบวชนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะบวชจะต้องอยู่กับสภาพอารมณ์ที่สงบเรียบร้อยและเต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎของพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนการเตรียมตัวภายในการบวชด้วยความเป็นระเบียบ โดยมีขั้นตอนอย่างนี้

2.1 ปฏิบัติธรรม – คุณควรเรียนรู้คุณค่าของเกณฑ์และกฎของพุทธศาสนา และโยนกับการฝึกฝนการมีสติและการเรียนรู้การสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงโลกในมิติที่ดีขึ้น

2.2 การฝึกความสงบ – ก่อนจะเข้าร่วมพิธีบวช คุณควรฝึกความสงบใจและจิตใจ เพราะภายในพิธีบวชจะต้องเข้าถึงสนามสติได้ ดังนั้น การฝึกตนเองให้เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และผ่อนคลายจะช่วยทำให้คุณปรับสภาพอารมณ์ของคุณให้เหมาะสมกับการบวชได้

2.3 การฝึกวิจารณญาณ – การกล่าวว่าผู้บวชต้องแยกวิจารณญาณจากสิ่งที่เห็นเหนือจาก 5 อุปสรรคหรือผู้ได้รับการฟัง และระมัดระวังเป็นอย่างมากเมื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจสำคัญต่างๆ จึงจำเป็นต้องฝึกปฏิบัติความเป็นผู้มีวิจารณญาณไว้ในตัวก่อนที่จะบวช

**3. วิธีการบวช**

การบวชขึ้นอยู่กับประวัติของผู้บวชและวัตถุประสงค์การบวช ซึ่งจะมีการบวชแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือบวชสงบ และบวชหลวง ขั้นตอนการบวชนั้นอย่างละเอียด ดังนี้

3.1 บวชสงบ – ในการบวชสงบ ต้องเตรียมตัวเต็มจำนวนตามอัธยาศัยธรรมนิยม ภายในวันที่กำหนดไว้ และจะเริ่มเช้าวันที่ 6 – 7 โมงเช้าด้วยการฉลองนายปราณีไพศาลและในบริวารของพระทั้งย่าง ทั้งนี้เพื่อเตรียมตัวก่อนการสอนความสำคัญและการปฏิบัติตามกฎของพระพุทธศาสนา

3.2 บวชหลวง – การบวชหลวงนั้นจะใช้เวลานานกว่า 1 สัปดาห์และจะมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

3.2.1 ขั้นตอนการซ้อม – ในขั้นตอนการซ้อมนี้ ผู้ที่จะบวชจะถูกสอนเกี่ยวกับกรรมวิธีการทั่วไปของการบวช พร้อมกับการฝึกอบรมการฝึกวิจารณญาณและการฝึกสติ เพื่อปรับความคิดและความรู้สึกให้เหมาะสมกับการบวช

3.2.2 การเจริญ 7 วัด – 7 วัด เป็นการสุม 7 วัดที่สำคัญในวันแรกของการบวช การเจริญนี้เป็นเชิงพระธรรมและมีคลาสสิคแนบสมัครสมาธิและฝึกความสงบ

3.2.3 การปฏิบัติพิธีกรรมและการฝึกฝน – ในขั้นตอนการฝึกระเบียบปฏิบัติและกรรมวิธีทางพระพุทธศาสนา ผู้บวชจะได้รับการสอนการบวชและวิจารณ์ปฏิบัติของตนเอง

3.2.4 การสู้ต่อสู้กับตนเอง – อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเท่าที่ผู้บวชมีวินัยทางจิต การฝึกตนเองเป็นสิ่งสำคัญ โดยการฝึกอาจเป็นการเช็ดไฟซึ่งเป็นการตัดเชือกของบุคคลโดยไม่ต้องพูดจาหรือบอกให้ว่าใครๆ ก็รู้สึกได้ว่าผู้พิการเลือดเข้าใคร่ของการบวชแล้วนั้นช่างยากและหนัก

**4. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบวช**

เมื่อพูดถึงการบวช ผู้คนมักจะมีคำถามประเภทที่พบบ่อยแนะนำให้ทดลองเลือกผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์พระพิธีกรโดยตรง เพื่อปรับปรุงบุคลิกลักษณ์เพื่อเป็นผู้วินัยทางผิวปากและวินัยทางสติในการดำเนินชีวิตอย่างพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นกำหนดสำคัญสำหรับบวชด้วย

– มีอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถบวชได้?
– การบวชทำได้ที่ไหนบ้าง?
– ได้รับอะไรเมื่อบวช?
– อย่างไรถึงจะเตรียมตัวเพื่อสมัครบวชได้?

**4.1 มีอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถบวชได้?**

ผู้ที่ต้องการบวชจะต้องมีอายุสูงกว่า 21 ปี และถึงแก่วัยที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองได้ ดังนั้น หากคุณต้องการบวช คุณต้องหาสภาพอารมณ์ที่พร้อมและตั้งใจเพื่อเริ่มต้นการเตรียมตัวก่อนที่จะบวช

**4.2 การบวชทำได้ที่ไหนบ้าง?**

การบวชสามารถทำได้ที่วัดทุกแห่งของประเทศไทย แต่ด้วยความเป็นพิเศษและเป็นวัฒนธรรมของชาวไทย วัดนี้ที่พระบรมศาสนารวมทุกข์ คือโลกมนุษย์เลยไม่พ้นการเข้าไปไม่ว่าจะหมู่หลวงหรือพระสงฆ์ธรรมสาร ดังนั้นการบวชนั้นก็เป็นสถาณที่แพง

Jameson Hunter

Xin chào, tôi là Jameson Hunter, một chuyên gia chia sẻ kiến thức và nhà sáng tạo nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi sinh ngày 14/05/1989 tại Đà Nẵng, và tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi đam mê giải đáp và review các sản phẩm, dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và luôn cố gắng chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho cộng đồng. Cảm ơn vì đã đọc giới thiệu của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button