Q&A

ข้อใดบอกความหมายของอาหารตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522

อาหารเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญต่อคนไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อร่อยและเป็นมิตรต่อสุขภาพ หรือจะเป็นอาหารที่มีความหมายพิเศษต่อประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบการกำหนดเกณฑ์และข้อกำหนดในการผลิตอาหารที่มีการส่งออกและการนำเข้าอาหารเข้าประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงในการบริโภคอาหารและความปลอดภัยของอาหารสำหรับประชาชน

การกำหนดเกณฑ์และข้อกำหนดในการผลิตอาหาร

ภายใต้กฎหมายของพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 บรรจุอาหารที่นำเข้าและส่งออกนั้นจะต้องมีโรคติดต่อและสารพิษที่ไม่เหมาะสมกับมาตรฐานเหล่านี้ อีกทั้งยังต้องประกอบด้วยข้อกำหนดในการผลิตอาหารที่มีความเป็นมาตรฐาน เช่น ความสะอาดและความปลอดภัยของสิ่งที่ใช้ในการผลิต การเก็บรักษาอาหาร การจัดเก็บอาหาร เป็นต้น

การกำหนดเกณฑ์และข้อกำหนดในการนำเข้าอาหาร

ตามเกณฑ์และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 ที่กำหนดไว้ว่า อาหารที่นำเข้าจะต้องมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานซึ่งสินค้าที่ไม่สำเร็จการได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ควบคุมสินค้า อาหารที่นำเข้ายังต้องมีแนวปฏิบัติที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ แนวปฏิบัติที่บอกว่าต้องไม่ใส่สารพิษที่ดีต่อสุขภาพและไม่เป็นอันตรายต่ออนุภาคในอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ว่าทดสอบช่วงหนึ่งๆหรือการแก้ไขอาหารเมื่อมีโอกาสที่จะแก้ไขได้

การควบคุมอาหารในสถานที่สาธารณะ

พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 จะมีการบอกว่า ในสถานที่สาธารณะ ต้องปรับใช้ทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานของอาหาร และตัวกฏหมายเกี่ยวกับการชำระเงิน การเตรียมอาหารและการนำอาหารไปบริโภคภายในสถานที่ การปรกติกฎหมายนี้จะเป็นการผลักดันให้ผู้จัดการสถานที่นั้นปกครองอาหารให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อสร้างความมั่นคงในการบริโภคอาหารและความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภค

FAQs

1. สินค้าที่ส่งออกต้องผ่านการประเมินคุณภาพหรือไม่ ?
ตอบ: ใช่ ทุกๆสินค้าที่จะส่งออกออกและนำเข้าต่างชนิดจะต้องมีการประเมินคุณภาพเสียก่อน หากไม่ทำตามกฎหมายจะถูกพิจารณาเป็นการละเมิดกฎหมาย

2. มีกี่ประเภทของอาหารที่สามารถส่งออกได้ตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522?
ตอบ: ทุกชนิดของอาหารที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสามารถส่งออกได้ตามกฎหมาย

3. อาหารที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน มีวิธีการผลิตอย่างไร ?
ตอบ: การผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานจำเป็นต้องมีแนวปฏิบัติที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค เช่น ความสะอาดและความปลอดภัยของสิ่งที่ใช้ในการผลิต การเก็บรักษาอาหาร การจัดเก็บอาหาร เป็นต้น

4. สิ่งที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 นั้น จะมีผลกับผู้บริโภคอย่างไร ?
ตอบ: โดยส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อผู้บริโภค เนื่องจากมันเป็นเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพที่ชัดเจนที่สุดโดยไม่ส่งผลต่อการบริโภคของผู้บริโภค ข้อกำหนดที่ต้องประกอบด้วยของการผลิตอาหารที่ได้รับการกำหนดไว้สำหรับความสะดวกในการคาดคะเนขอบเขตของกฎหมายที่ได้รับการยอมรับหรือสำหรับผู้ผลิตและนักสถาปนากรองในการทำงาน

Jameson Hunter

Xin chào, tôi là Jameson Hunter, một chuyên gia chia sẻ kiến thức và nhà sáng tạo nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi sinh ngày 14/05/1989 tại Đà Nẵng, và tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi đam mê giải đáp và review các sản phẩm, dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và luôn cố gắng chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho cộng đồng. Cảm ơn vì đã đọc giới thiệu của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button