Name

แจ้งประกาศ รอบ 2 มหิดล สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ตอนนี้เวลาผ่านไปมากกว่าครึ่งจากการประกาศรอบ 1 สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล และในครั้งนี้จะมีการแจ้งประกาศรอบ 2 สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ซึ่งนักศึกษาที่กำลังประสบปัญหาในการเข้าเรียนในสถาบันอื่น หรือกำลังมองหาความเหมาะสมของมหาวิทยาลัยในการเรียนต่อ อีกทั้งนักศึกษาที่ขาดโอกาสสมัครรับเดือน ก็สามารถสมัครเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยมหิดลในปีการศึกษา 2565 ได้ โดยมีรายละเอียดตั้งแต่การรับสมัคร การสอบเข้า การเลือกสาขาวิชา และอื่นๆ ดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

– วันเปิดรับสมัคร: วันที่ 1 ธันวาคม 2564
– วันปิดรับสมัคร: วันที่ 30 มกราคม 2565
– วันที่เรียนเริ่ม: วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2565

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– คณะการจัดการศาสตร์
– คณะเศรษฐศาสตร์
– คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
– คณะแพทย์
– คณะทันตกรรมศาสตร์
– คณะเภสัชศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะสหเวชศาสตร์
– คณะสัตวแพทยศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์

การสมัคร

– ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.admission.mahidol.ac.th/
– กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
– ชำระเงินค่าสมัครผ่าน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ
– ส่งเอกสารต่างๆ และสมัครออนไลน์ได้ตามวันเวลาที่กำหนด

การสอบเข้า

– วันสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 1 : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
– วันสอบเข้ารอบที่ 2 : วันที่ 7 มีนาคม 2565
– รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเข้า สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.admission.mahidol.ac.th/

FAQs

1. มีวันเปิดรับสมัครถึงกี่โมง และปิดกี่โมง?
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงเวลา 16.00 น.

2. เอกสารต่างๆ ที่ต้องส่งมีอะไรบ้าง?
– ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่เกิน 6 เดือนล่าสุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน
– ค่าใช้จ่ายสมัคร (กรณีโอนผ่านธนาคาร)

3. เมื่อผ่านการสอบเข้าแล้ว จะเข้าเรียนในวันไหน?
นักศึกษาที่ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 2 จะเข้าเรียนในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2565

4. มหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักสูตรใดบ้างที่เปิดรับสมัคร?
มหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักสูตรหลายสาขา ทั้งภาควิชาศึกษาศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาศิลปวัฒนธรรมชีวิต และอื่นๆ

5. ใครสามารถสมัครเข้าเรียนได้บ้าง?
– นักเรียนประทวนหลัง ม.6
– นักเรียนประเภทพิเศษ
– นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย-อาชีวศึกษา
– นักเรียนที่ผ่านได้กับหลักสูตรมีคุณสมบัติที่ต้องการ

6. หากยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาได้ที่ไหน?
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-4444 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือส่งอีเมล์มาที่ info@admission.mahidol.ac.th

Jameson Hunter

Xin chào, tôi là Jameson Hunter, một chuyên gia chia sẻ kiến thức và nhà sáng tạo nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi sinh ngày 14/05/1989 tại Đà Nẵng, và tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi đam mê giải đáp và review các sản phẩm, dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và luôn cố gắng chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho cộng đồng. Cảm ơn vì đã đọc giới thiệu của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button