ที่ตั้ง

  • ห้องสมุด

    ศาล แม่ ฮั น นี่ อยู่ ที่ไหน ?

    วันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 66 ที่ ศาลแม่ฮันนี่ ศรีอีสาน มีการจัดงานเพื่อบูชาและกราบไหว้แก่เจ้าแม่ฮันนี่ ซึ่งมีชาวบ้านเดินทางมาเป็นจำนวนมากทำให้ถนนศรีสะเกษ-อุบลซึ่งมีรถสัญจรไปมาต่างฉงนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมีคน 1,000 กว่าคนต่างมาออกัน และยังมีการเสี่ยงทายล้วงไหรับโชคโดยมีศิลปินเพลงลูกทุ่งหมอลำชื่อดัง โจ ยมนิล เจ้าของวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง และอุ๋งอิ๋ง เพชรบ้านแพง ศิลปินเยาวชนคนรุ่นใหม่ ชาวจังหวัดศรีสะเกษ…

    Read More »
Back to top button